Plakate – Kunst & Kultur


……………………………………………………………………………………………………………………….


Ausstellung Arrenberger Künstler im Quartier
AaA_AnitaMuccio.jpg


AaA_RenateMennicke.jpg
AaA_CharlotteUrsem.jpg


AaA_FrederickMann.jpg


AaA_MarionFreitag.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….


Ausstellung Arrenberger Künstler im ehemaligen Aktionszentrum impulsdiverse_volume7.jpg


diverse_volume6-1.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….


Arrenberger Stadtteilfest
diverse_Arrenbergfest-2014-2.jpg


diverse_Arrenbergfest-2013.jpg


diverse_Arrenbergfest-3.jpg


diverse_Arrenbergfest-1b_B424PIX.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….


Kunst Cluster
diverse_KunstCluster_B424PIX.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….


Ronsdorfer Kinderkulturtage
diverse_JKZR-2b_B424PIX.jpg


diverse_JKZR-1b_B424PIX.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….


Neuer Kunstverein Wuppertal


……………………………………………………………………………………………………………………….


Auftaktplakat (2-seitig) zum 10-jährigen Vereinsjubiläum
– Vorderseite
– Vorderseite (Detail)
– Rückseite
diverse_nkw_Plakat-10Jahre_1-1.jpg


diverse_nkw_Plakat-10Jahre_1-1_1.jpg


diverse_nkw_Plakat-10Jahre_1-2.jpg
Plakat 2 von 3 zum 10-jährigen Vereinsjubiläum
– Vorderseite
– Rückseite
diverse_nkw_Plakat-10Jahre_2-1.jpg


diverse_nkw_Plakat-10Jahre_2-2.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….
diverse_nkw_Plakat-Olfactismus-1.jpg


diverse_nkw_Plakat-KB-3.jpg


diverse_nkw_Plakat-KF-3b.jpg


diverse_nkw_Plakat-F&M_B424PIX.jpg


diverse_nkw_Plakat-Symposium_B424PIX.jpg


diverse_nkw_Plakat-Sempel_B424PIX.jpg
……………………………………………………………………………………………………………………….